Faaliyetler

FAALİYETLER

SUNUŞLAR: İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplantı Salonu

 • Arş.Gör. Dr. Emre Akcagündüz “Kamu Hizmetleri Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Mülki İdare Amirliği Dönemi Üzerine Bir İnceleme” (15 Mayıs 2019)
 • Nihat ERDOĞAN (Mardin Müzesi Müdürü) “Müze ve Toplum İlişkisi Üzerine”,(13 Nisan 2018), (TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası ile ortak)
 • Baskut TUNCAK (UN Special Rapporteur on the Human Rights Implications of Hazardous Substances and Wastes) “Human rights and the environment: “A right to freedom from pollution? Human rights in a changing climate” (1 Aralık 2017) (Raoul Wallenberg Institute ile ortak)
 • Spyros SOFOS (Center for Middle Eastern Studies, Lund University, Sweden) “Research at the Center for Middle Eastern Studies at Lund: An Interdisciplinary Perspective from Sweden”  (10 Kasım 2017) (Raoul Wallenberg Institute ile ortak)
 • Yezid SAYIGH (Carnegie Middle East Center in Beirut, Lebanon) “The Final Battles of Syria’s War” (8 Kasım 2017)
 • Nuran Kızılkan Farina (Mavi Kalem SYD Derneği İstanbul Şubesi) “Çocuk Yaşta Evlilikler Ve Sınırlarda Mülteci Kadın Deneyimleri” (02 Mayıs 2017)
 • Yrd.Doç.Dr.GÜLAY UĞUR GÖKSEL “Entegrasyon Sorunsalı-Kanada ve AB’den Deneyimler”, (28 Mart 2017)
 • Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum “Paris İklim Değişikliği Anlaşması, Marakeş Süreci ve Türkiye” (23 Şubat 2017)
 • Yrd.Doç.Dr.GÜLAY UĞUR GÖKSEL “Çok Kültürlülük Politikası ve Entegrasyon Problematiği: Kanada Örneği” (3 Mayıs 2016)
 • Arş.Gör. Dr. Yusuf AYTÜRK “Finansal Türev Araçların Kullanımı ve Firma Değeri: Türkiye’den Bulgular (Corporate Derivatives Use and Firm Value: Evidence from Turkey)” (28Nisan 2016)
 • Arş.Gör. Dr. Cemal SALMAN “Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Kültürel ve Siyasal Dönüşümü” (17 Şubat 2016)
 • Arş.Gör. Şenol ARSLANTAŞ “Suriye Krizinin Siyasi Analizi ve Suriye ile Sıfır Sorun Politikası” (26 Mart 2014)
 • Dr.Ertan EROL“Periferide Mekânın Neo-Liberal Dönüşümü Bağlamında Meksika’da Toplumsal Hareketler ve Özyönetim Pratikleri” (26 Şubat 2014)
 • Dr. Cemile Burcu KARTAL “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e – Payitaht İstanbul’dan Makarr-ı Hükümet Ankara’ya (Dönem Basınına Yansıyan Tartışmalarla: 1920-1940)” (22 Ocak 2014)
 • Arş.Gör. Dilek DEDE “Çok Düzeyli Yönetişim Olgusunun Kent Konseyleri Bağlamında İncelenmesi:  Helsinki Stockholm Bergen Barselona Kent Konseyleri”    (25.12.2012)
 • Dr. İlkay YILMAZ  “2. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları ve Coğrafi Mobilizasyon”   (11 Aralık 2012)
 • Seda İrem ÇAKIRCA “Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı”   (4 Aralık 2012)
 • Doç. Dr. Joachim BECKER (Institut for International Economics and Development at Wirtschaftsuniversität Wien) “Economic and Political Development in Europe and Latin America in a Comparative Perspective (24 Mayıs 2012)
 • Doç. Dr. Joachim BECKER (Institut for International Economics and Development at Wirtschaftsuniversität Wien) “Differences Between the Crisis in Turkey and Other European Peripheral Economies” (24 Nisan 2012)
 • Fehmi Kerem BİLGİN“Belçika’da Ulusal Kimlikler ve Federalizmin Gelişimi” (22 Aralık 2011)
 • Dr. M. Ozan ŞAHİN“Türkiye’de 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Işığında Siyasal Partiler ve Seçmenlerin Avrupa Birliği’ne Yönelik Tutumları” (8 Haziran 2011)
 • Dr. Doğan Yusuf ÇETİNKAYA“Kuruluş Döneminde Türk Milliyetçiliğinin Toplumsal Kökenleri: Tüccarlar, İşçiler, Kadınlar“(26 Mayıs 2011)
 • Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan ÖZTAN“Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” (11 Mayıs 2011)
 • Dr. İpek TÜRKER “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Paralelinde Türkiye’de Yapılan Yasal Değişikliklerin, Finansal Rapor Kullanıcısına Muhtemel Etkisi” (3 Mayıs 2011)
 • Dr. Ahmet BEKMEN “Sermayenin Etik İnşası: Küresel Tedarik zincirleri ve Çalışma Standartları” (10 Mart 2011)
 • Dr. Sinan YILDIRMAZ-“Tahayyülden Gerçekliğe Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi 1945-1960” (6 Ocak 2011)
 • Prof. Doç. Dr. Serpil ÇAKIR ve İnanç ÖZEKMEKÇİ“Nermin Hoca’nın hayatından sayfalar” (31 Mart 2011)
 • Prof.Dr.Dr. Nermin ABADAN-UNAT “Küreselleşme, Ulusötecilik ve Göç” (31 Mart 2011)
 • Yrd. Doç. Dr. Erhan KELEŞOĞLU-İsrail Vatandaşı Filistinliler: Yurttaşlık, Kimlik ve Siyaset (1 Aralık 2010)

ULUSAL TOPLANTI

 • ÇALIŞTAY: “İNSAN HAKLARI KENTLERİ” (Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortak) (6 Haziran 2018)
 • WORKSHOP: ORIENTATION FOR H2020 PROJECTS (13 Nisan 2017) Moderator: Dr. Johanna Alkan Olsson (Lund University, Sweden)
 • KAMU POLİTİKALARI – YEREL MEKANİZMALAR: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme – Stratejik Planlar (26 Eylül 2014) (KEİG ile ortak) Sponsor: SiDA.
 • ORTAK AKIL ÇALIŞTAYI: ‘Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım’  (YEKÜV ile ortak). 1 Temmuz 2014
 • YAYIN:  Ayşegül Yakar ÖnalSezai Temelli (der.) (2012) Küresel Dönemde Vergileme  (Dönüşüm ve Türkiye’ye Yansımalar), İstanbul, Beta.
 • VERGİ ATÖLYESİ: “Küreselleşmenin Vergilendirme Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’ye Yansımaları” (4 Mart 2011) Sponsor: Friedrich Ebert Stiftung-İstanbul

ULUSLARARASI TOPLANTI :

 • HUMAN SECURITY AND MIGRATIONWORKSHOP(12-13 Şubat 2015)  Düzenleme:  Gülay Günlük-Şenesen, İlhami Alkan Olsson, Hikmet Kırık, Johanna Alkan Olsson. Sponsor: İÜ BAP.
 • GENDER WELL-BEING AND BUDGETING: INTERNATIONAL EXPERIENCES, LOCAL OPPORTUNITIES CONFERENCE  (10 Mayıs 2013) Düzenleme:  Gülay Günlük-Şenesen, Şemsa Özar, Ayşegül Yakar-Önal, Nuray Ergüneş, Yelda Yücel, Burcu Yakut-Çakar, İpek Gümüşcan, Mustafa Kahveci Sponsor:  Friedrich Ebert Stiftung-İstanbul, SiDA, KEİG
 • WELL-BEING AND GENDER BUDGETING WORKSHOP, (9 Mayıs 2013) Düzenleme:  Gülay Günlük-Şenesen, Şemsa Özar, Ayşegül Yakar-Önal, Nuray Ergüneş, Yelda Yücel, Burcu Yakut-Çakar, İpek Gümüşcan, Mustafa Kahveci, Sponsor:  Friedrich Ebert Stiftung-İstanbul, SiDA, KEİG
 • SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN POLITICAL ECONOMY: NEOLIBERALISM AND THE CRISES OF ECONOMIC SCIENCE (20-22 Mayıs 2011) (Türk Sosyal Bilimler Derneği ve “International Initiative for Promoting Political Economy” (IIPPE) ve SOAS Londra Üniversitesi ile ortak) Düzenleme:Gülay Günlük- Şenesen, Nuray Ergüneş,  Ayşegül Komsuoğlu,Ahmet Bekmen, Ayşegül Yakar Önal, Sezai Temelli,    Özgün Akduran, Doğan Çetinkaya, Sinan Yıldırmaz

ARAŞTIRMA  PROJELERİ

 • DEMOKRASİ VE HAKLARIM İÇİN BURADAYDIM, BURADAYIM VE BURADA OLACAĞIM(I WAS HERE, I AM HERE AND I WILL BE HERE FOR DEMOCRACY AND MY RIGHTS)(İlhami Alkan Olsson, Hikmet Kırık) (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, İ.Ü. İletişim Fakültesi ve Şişli Belediyesi ile Ortak)  AB (EUROPEAID) Hibe Programı(2013-2014)http://yekuv.org/yekuv_katalog.pdf